— Bibliographic Items

החזן המלחין זלמן פולאק - מסורת ויצירה בבית הכנסת האשכנזי הישראלי

Material Type: 
Proceedings of Academic Conferences
Year: 
2009
Place of Recording: 
ירושלים
Languages: 
Greek
Country / Area: 
Israel
Description: 
הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות

מושב: דמויות בתיעוד ובביצוע במוזיקה של יהודי אשכנז
3.8.09
יו"ר: ג'יימס לאפלר

תקציר:

זלמן פולאק (1901 1985) היה חזן, מלחין ומורה לחזנות מאז עלייתו ארצה ב1935 ועד מותו. הוא הופיע בבתי כנסת רבים ושימש חזן בין השאר בבית הכנסת ישורון בירושלים ובבית הכנסת הגדול בחיפה. בנוסף, עסק ברישום נוסחאות התפילה המסורתיות בתווים ובהקלטות, המצויים בידינו היום והעמיד תלמידים הרבה במדרשה לחזנות שהקים ובשיעורים פרטיים שנתן בביתו בירושלים.

במקביל אליו פעלו באותה תקופה חזנים נוספים כמו ש"ז ריבלין, שלמה רביץ ולייב גלאנץ, שכמו פולאק הקדישו את חייהם לקידום עניינה של החזנות בישראל ולהכשרת הדור הבא של בעלי תפילה מקצועיים. בצד בקיאותם בנוסח המסורתי המקובל שלחו חזנים אלה ידם גם בעיבוד החומר המסורתי ובהלחנת יצירות חדשות ברוח המקום והתקופה. את היצירות הללו לימדו לתלמידיהם הרבים שהפיצו אותן הלאה. בכך היו חזנים-מורים אלה לצומת מרכזי הן בהעברת המוסיקה האשכנזית המסורתית והן בהפצת יצירה חזנית ישראלית מקורית, שמעטים יודעים לזהותה ברפרטואר הליטורגי של ימינו.

הרצאה זו, שהיא ראשונית בנגיעתה בחומר המדובר, תתמקד בחזן פולאק, שליצירותיו ולסגנונו יש היום המשך וקיום בקהילות שבהן משמשים תלמידיו. לאור המרכזיות של הנדבך המוזנח הזה בתולדות המוסיקה הליטורגית האשכנזית בישראל, נבקש לעמוד על היבטים בפועלו וביצירתו של פולאק ולהעלות קווים ראשוניים לדמותו של החזן היוצר בהקשר הישראלי המודרני.

Attachments: 

Panel 492

AddToAny